Sträckan mellan Härnösand och Önsköldsvik är en mycket vacker del av den svenska kusten och kallas för Höga Kusten. En del av denna är Ångermanälvens utlopp, strax norr om Härnösand. Ångermanälven är en av de längsta segelbara älvarna i vårt land, och det är möjligt att med fartyg med litet djupgående ta sig ända upp till Sollefteå.

Länkarna nedan leder till kartor,där man kan klicka på de färgade områdena för att se hur det ser ut i området.

Härnösand - Sandö Sandö - Sollefteå